Program bezpłatnej rehabilitacji dla osób 50+

Zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły 50 rok życia, do udziału w naszym projekcie:
„Ciesz się życiem i pracą bez bólu – Program rehabilitacji leczniczej w rehabilika.pl”.

Celem projektu jest aktywizacja osób ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej i ułatwienie im powrotu do pracy oraz wydłużenie aktywności zawodowej

* Projekt skierowany jest do osób z województwa łódzkiego.

Wsparcie zostanie udzielone bezpłatnie w następujących formach:

  • Konsultacja rehabilitacyjna – kwalifikacja medyczna do projektu. Zlecenie zabiegów dobranych do schorzenia.
  • Rehabilitacja z elementami edukacji w codziennej aktywności fizycznej w naszym nowoczesnym centrum medycznym
  • Warsztaty psychoedukacyjne – wsparcie Pacjenta przez wykwalifikowanego psychologa
  • Konsultacja rehabilitacyjna – sprawdzenie efektów rehabilitacji
  • Konsultacja końcowa – podsumowanie medyczne i ocena skuteczności wykonanych zabiegów oraz rehabilitacji.
Chcesz wziąć udział w projekcie?
Skontaktuj się z nami:
 
888 777 900
Łódź, Plac Niepodległości 4


 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania X.3.1.
Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
 
Całkowita wartość projektu: 365 000,00 zł
 
Kwota dofinansowania: 310 250,00 zł
 
Okres realizacji projektu: 01.08.2022 – 30.09.2023
 
Obszar realizacji: województwo łódzkie
 
Grupa docelowa
Grupę docelową projektu stanowi 200 osób (100 kobiet i 100 mężczyzn), które uczą się lub pracują lub zamieszkują na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, kwalifikujących się do objęcia Programem rehabilitacji leczniczej. Projekt zakłada, że 30% jego uczestników stanowić będą osoby zamieszkujące w miejscowościach poniżej 20 tysięcy mieszkańców, w tym w szczególności na obszarach wiejskich i/lub osoby zamieszkujące miasta średnie, w tym w szczególności miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, powyżej 50 roku życia ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.